ZDRAVOTNÉ POMÔCKY

 • Inkontinenčné pomôcky
  • vložky
  • plienkové nohavičky
  • vkladacie plienky
  • fixačné nohavičky
  • podložky pod chorých
  • kozmetika pre inkontinentných a ležiacich pacientov
 • Pomôcky na ošetrovanie preležanín
  •  obväzy
  •  obväzy vlhkého hojenia
  •  dezinfekcia na čistenie rán
 • Parochne, prsné epitézy, plavky, podprsenky
 • Stomické pomôcky
 • Urologické pomôcky
  • urologické sáčky
  • katetre
  • bažanty
 • Zdravotné pančuchy
  • kompesívne
  • pre diabetikov
  • bez gumičky
  • pre deti
  • 70 den
  • 140 den
  • 360 den
  • Pomôcky pre diabetikov
   •  prúžky do glukometrov
   •  lancety
   •  perá
   •  ponožky pre diabetikov